Đại Phát

Bạch Dương - Tiramisu

170.000 đ

Tiramisu

Bạch Dương : 

06 inchs : 170.000vnd / Ổ

08 inchs : 270.000vnd / Ổ

10 inchs : 430.000vnd / Ổ

12 inchs : 590.000vnd / Ổ