Đại Phát

Bánh Tiramisu Truyền Thống

170.000 đ

Bánh Tiramisu Truyền Thống

Bánh Tiramisu Truyền Thống
28.000vnd / Miếng

06 inchs : 170.000vnd / Ổ

08 inchs : 270.000vnd / Ổ

10 inchs : 430.000vnd / Ổ

12 inchs : 590.000vnd / Ổ