Đại Phát

BK Hoa Giấy Gạo DPCC-002

650.000 đ

Bánh Kem Hoa Giấy Gạo DPCC-002: 6 inches: 650.000 VNĐ 8 inches: 850.000 VNĐ 10 inches: 950.000 VNĐ 12 inches: 1.200.000 VNĐ

Bánh Kem Hoa Giấy Gạo DPCC-002:

6 inches: 650.000 VNĐ

8 inches: 850.000 VNĐ

10 inches: 950.000 VNĐ

12 inches: 1.200.000 VNĐ