Đại Phát

DPB-008

230.000 đ

* Bánh kem cần đặt trước 1 ngày.

DPB - 008

6 INCH : 230,000VND

8 INCH : 350,000VND

10 INCH : 490,000VND

12 INCH : 650,000VND

* Bánh kem cần đặt trước 1 ngày.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN