Đại Phát

DPTS-016

250.000 đ

* Bánh kem cần đặt trước 1 ngày.

DPTS-016

6 INCH : 250,000VND

8 INCH : 350,000VND

10 INCH : 450,000VND

12 INCH : 570,000VND

* Bánh kem cần đặt trước 1 ngày.