Đại Phát

DPVT-003

360.000 đ

* Bánh kem cần đặt trước 1 ngày.

DPVT-003

8 INCH : 360,000VND

10 INCH : 470,000VND

12 INCH : 580,000VND

* Bánh kem cần đặt trước 1 ngày.