Đại Phát

Gà xiên que

80.000 đ

Gà xiên que 80.000/đ ( 15 que )

Gà xiên que 80.000/đ ( 15 que )

Bảo quản cấp đông .