Đại Phát

Khoai tây sa tế

35.000 đ

Khoai tây sa tế 35.000/đ ( 30 cái )

Khoai tây sate 35.000/đ ( 30 cái )

Bảo quản cấp đông