Đại Phát

DPSR-001(Nguyên Trái )

420.000 đ

DPSR-001(Nguyên Trái ) 06 inchs : 420.000vnd 08 inchs : 520.000vnd 10 inchs : 620.000vnd 12 inchs : 790.000vnd * Bánh kem cần đặt trước 1 ngày và bản quản lạnh từ 0 đến 5 độ

DPSR-001(Nguyên Trái )

06 inchs : 420.000vnd

08 inchs : 520.000vnd

10 inchs : 620.000vnd

12 inchs : 790.000vnd

* Bánh kem cần đặt trước 1 ngày và bản quản lạnh từ 0 đến 5 độ C.