Đại Phát

DPSR-002(Nửa Trái)

440.000 đ

DPSR-002(Nửa Trái)

06 inchs : 440.000vnd

08 inchs : 540.000vnd

10 inchs : 640.000vnd

12 inchs : 790.000vnd

* Bánh kem cần đặt trước 1 ngày và bản quản lạnh từ 0 đến 5 độ C.