Đại Phát

DPSR-001(Nguyên Trái )

370.000 đ

DPSR-001(Nguyên Trái )

06 inchs : 370.000vnd

08 inchs : 470.000vnd

10 inchs : 570.000vnd

12 inchs : 670.000vnd

* Bánh kem cần đặt trước 1 ngày và bản quản lạnh từ 0 đến 5 độ C.