Đại Phát

DPSR-002(Nửa Trái)

390.000 đ

DPSR-002(Nửa Trái)

06 inchs : 390.000vnd

08 inchs : 490.000vnd

10 inchs : 590.000vnd

12 inchs : 690.000vnd

* Bánh kem cần đặt trước 1 ngày và bản quản lạnh từ 0 đến 5 độ C.