Đại Phát

Sandwich Sầu Riêng

28.000 đ

Sandwich Sầu Riêng :

28.000vnd / 1 Cái.

168.000vnd / 6 Cái.

* Nhận giao hàng với đơn hàng từ 6 sản phẩm trở lên.