Đại Phát

Lễ Hộp Cao Cấp - 602- Bánh trung thu

504.000 đ

Lễ Hộp Cao Cấp - 602

Lễ Hộp Cao Cấp - 602

Giá Bán : 504.000VND

2 Bánh Trung Thu Cầu Vồng 125g (1 Nhân Mặn, 1 Nhân Ngọt)

1 Vỉ Bánh Hồng Kông Nhỏ

1 Vỉ Bánh Quý Phi Phù Dung

3 Bánh Tô 48g