Đại Phát

Lễ Hộp Hoàng Kim - 810- Bánh trung thu

378.000 đ

Lễ Hộp Hoàng Kim - 810

Lễ Hộp Hoàng Kim - 810

Giá Bán : 378.000VND

1 Bánh Bạch Ngọc 55g

1 Bánh Hoàng Kim Vải Mè Đen 65g

1 Bánh Trăng Tròn Sữa Dừa 55g

1 Bánh Hoàng Kim Sen Dứa 55g

1 Bánh Kim Sa 55g

1 Bánh Trăng Tròn Hạt Sen Nhãn 55g

1 Bánh Quý Phi Phù Dung 55g

1 Bánh Trung Thu Minh Châu 55g

1 Bánh Hoàng Kim Sầu Riêng 65g