Đại Phát

LỄ HỘP THỊNH VƯỢNG 603

512.000 đ

1 Hộp  Kẹo Bê Kala

(7 Cái Kẹo Bê Kala Sữa Tươi,

7 Cái Kẹo Bê Kala Sầu Riêng)

1 Hộp Bánh Tô Thượng Hạng

1 Hộp  Bánh Xốp Trứng Muối

1 Hộp  Bánh Trống Đồng