Đại Phát

Lễ hộp quý tộc 702

327.000 đ

Lễ hộp quý tộc 702
3 gói cà phê túi lọc
3 bánh cánh bướm
4 kẹo Bê kala sữa tươi, sầu riêng
2 bánh tô sầu riêng 30g
3 bánh trà xanh hạnh nhân
9 bánh cookies các loại