Đại Phát

Lễ hộp sung túc 797

428.000 đ

Lễ hộp sung túc 797
1 hộp hạt điều 2 gói (1 gói vị mặn, 1 gói vị tomyum)
8 bánh tô 30g, 1 hộpkejoo Bê kala (4 sữa tươi, 4 trà xanh)
1 hộp bánh cookies (3 green tea, 3 anna chocolate)