Đại Phát

Lễ hộp sung túc 798

780.000 đ

Lễ hộp sung túc 798
1 hộp trà ô long 6 gói
1 hộp hạt thập cẩm (Daily nut) 227g
1 hộp hạt dẻ cười (Pistachios) 160g
1 hộp hạt điều thập cẩm (hạt Premium Mix nuts) 215g
1 hộp hạnh nhân rang muối (Almond) 235g