Đại Phát

Lễ hộp Trống Đồng 881

290.000 đ

Lễ hộp Trống Đồng 881
Tầng 1: 4 bánh trống đồng nhân trứng muối 
Tầng 2: 8 bánh tô 30g (Dưa gang, sầu riêng, vải thiều, trái thơm)