Đại Phát

Lễ hộp Trống Đồng 884

270.000 đ

Lễ hộp Trống Đồng 884
Tầng 1: 4 bánh trống đồng nhân trứng muối
Tầng 2: 18 bánh tô thượng hạng 13g