Đại Phát

Lễ Hộp Cao Cấp 603

536.000 đ

Lễ Hộp Cao Cấp 603
2 Bánh Phú Quý Hợi Con 180g (1 Nhân Mặn, 1 Nhân Ngọt)
1 Vỉ Bánh HongKong Nhỏ
1 Vỉ Bánh Trăng Tròn Xoáy 
3 Bánh Tô 48g