Đại Phát

Lễ Hộp Cao Cấp 602

537.000 đ

Lễ Hộp Cao Cấp 602
2 Bánh Trung Thu Cầu Vồng 125g (1 Nhân Mặn, 1 Nhân Ngọt)
1 Vỉ Bánh HongKong Nhỏ
1 Vỉ Bánh Quý Phi Phù Dung 
3 Bánh Tô 48g