Đại Phát

Lễ Hộp Hảo Hạng 204

542.000 đ

Lễ Hộp Hảo Hạng 204
3 Bánh Trung Thu HongKong 200g-2 Trứng (1 Mặn, 2 Ngọt)
1 Bánh Trung Thu Dẻo Hạnh Nhân Hạt Dẻ 1 Trứng 200g
1 Hộp Trà Ô Long 10g