Đại Phát

Lễ Hộp Hảo Hạng 208

517.000 đ

Lễ Hộp Hảo Hạng 208:
2 Bánh Trung Thu HK Cao Cấp 2 Trứng 200g (1 Nhân Mặn + 1 Nhân Ngọt)
1 Vỉ Bánh Kim Sa
​3 Bánh Tô 48g